Kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsministeren lanserer regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

54 views
3. desember 2019